sản xuất & mua bán cồn

Vận tải hóa chất Bắc nam

thông tin liên hệ
Mr. Khuê
Giám Đốc - 0903 842 696

Mr Trung
Phụ Trách KD - 0902751567

Mr Thành
Phụ Trách KD - 0988 114 232

Sản Phẩm Chính

Ethanol C2H5OH
Ethanol C2H5OH
Ethanol C2H5OH
Ethanol C2H5OH
Cồn thực phẩm
Cồn thực phẩm
Cồn Y Tế
Cồn Y Tế
Khí CO2 Công Nghiệp
Khí CO2 Công Nghiệp
Khí CO2 Thực Phẩm
Khí CO2 Thực Phẩm
Cồn Y Tế
Cồn Y Tế

VẬN TẢI HÓA CHẤT BẮC NAM

Vận tải hóa chất Bắc Nam
Vận tải hóa chất Bắc Nam
Vận tải hóa chất Bắc Nam
Vận tải hóa chất Bắc Nam
Xuất khẩu
Xuất khẩu
Xuất khẩu
Xuất khẩu